Propozice Opava

Pořadatelé: HK ATLAS OPAVA z.s.

Organizátor: Český horolezecký svaz

Místo: Malá tělocvična – Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, Opava Purkyňova 12, 746 01

Termín: neděle 29. března 2020

Časový plán:
8.00 – 8.45 prezentace
8.45 základní informace, vysvětlení pravidel
9.00 zahájení soutěže
ukončení soutěže – dle počtu přihlášených (kapacita závodu je 70 přihlášených v předregistraci, která bude spuštěna 5.3.2020 na oficiálních stránkách www.msgekon.cz)

Cílová skupina: závod je určen pro děti a mládež (začínající i pokročilí lezci, závod není určen pro děti umisťující se na ČP do 5 místa)

Kategorie: chlapci a dívky samostatně

  • „E“ 2010 – 2011
  • „D“ 2008 – 2009
  • „C“ 2006 – 2007
  • „B“ 2004 – 2005
  • „A“ 2002 – 2003

Informace: Adéla Zapletalová, tel. 603 496 382, e-mail: adela.zapletalova@centrum.cz

Startovné: 100,- Kč

Pravidla: soutěží se v lezení na obtížnost, všechny kategorie lezou s horním jištěním

Stavěč: Martin Horňák

Různé: vybavení sedací úvazek, lezečky, boty do tělocvičny

„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS, Pořadatel nebo jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.

„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS, Pořadatel nebo jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.

Lokální partneři závodu:
Moravskoslezský kraj,  statutární město Opava, ČHS, Tendon, 
Zebra sport,

Napsat komentář