Termín: 8. 6. 2019
Tendonblok lezecké centrum
Sad J. Jabůrkové 967
Venkovní lezecká věž
Ostrava-Vítkovice
Organizátor

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ
Závod je součástí OPEN závodů ČHS – https://www.horosvaz.cz/open-zavody/

Pořadatel
BLOK CENTRUM, z.s.
Rockpoint, Lanex, Nutrend

Základní informace
Závod je určen pro děti, které mají jen málo zkušeností se závoděním a v podstatě s ním teprve
začínají. Je určen pro děti z místních a regionálních lezeckých oddílů- evidovaných členů ČHS,
které se závodů Českého poháru ( které se zpravidla konají ve vzdálenějších destinacích a
závodní cesty jsou vysoko nad jejich výkonností) neúčastní a nemají tak možnost nasbírat
cenné zkušenosti.
Moravskoslezský Gekon je kombinací obtížnosti a boulderingu, kdy závodníci lezou jednu
kvalifikační cestu na laně a 2 bouldry. Ve finále už lezou jen jednu cestu s lanem.

Kategorie
Závodníci jsou rozděleni v kategoriích dívky/ chlapci U10, U12 a U14 (ročníky podle ČHS pro
rok 2019)
U10 ročník 2010 a mladší (děti do 9 let včetně)
U12 ročníky 2009-2008 (10-11 let)
U14 ročníky 2007 – 2006 (12 – 13 let)
U16 ročníky 2005-2004 (14 – 15 let)

Přihlašování
Počet závodníků není omezen, předregistrace nebude probíhat. Účastníci se mohou registrovat
až v den konání závodu.

Kvalifikace
1 cesta FLASH stylem, kategorie U10,U12 Top Rope (s vrchním lanem), kategoriu U14 lead
(na 1 konci lana)
2 bouldry FLASH stylem

Finále
(do finále postupuje 8 závodníků v každé kategorii)
1 cesta OS stylem, kategorie U10, U12 Top Rope (s vrchním lanem), kategoriu U14 lead (na 1
konci lana)

Harmonogram
9:00 – 10:00 Prezentace
10:00 – 13:00 Kvalifikace – všechny kategorie najednou
14:00 FINÁLE – všechny kategorie najednou
15:00-16:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ + předání cen

Pravidla
Moravskoslezký Gekon je závodem B kategorie a probíhá podle vlastních pravidel pořadatele.
Vyhodnocují se 3 nejlepší závodníci a závodnice každé kategorie .

Ostatní
Souhlas závodníků:
„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS, Pořadatel nebo jeho smluvní
partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále
bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Souhlas diváků:
„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím,
aby ČHS, Pořadatel jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí
její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich
rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.

Kontakt: BLOK CENTRUM,z.s., info@blokcemtrum.cz, +420 724912608