Datum konání: neděle 27. 11. 2022

Místo konání: Malá tělocvična – Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy
Purkyňova 12, Opava 746 01
Organizátor: ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ
Závod 3. ligy ČHS
Pořadatelé: HK ATLAS OPAVA z.s.
Stavěč: Martin Horňák
Partneři závodu: Tendon, ZebraSport, Kofola, město Opava, Moravskoslezský kraj a
Národní sportovní agentůra
Cílová skupina: Závod je určen pro děti a mládež, která má jen málo zkušeností se
závoděním a v podstatě s ním teprve začínají (začínající i pokročilí lezci,
závod není určen pro děti umisťující se na ČP do 5 místa). Je určen pro
děti místních a regionálních lezeckých oddílů – evidovaných členů ČHS,
které se závodů Českého poháru neúčastní a nemají tak možnost
nasbírat cenné zkušenosti.
Startovné: 200,- Kč můžete platit na účet 2700696896/2010 nebo hotově na místě
Časový plán: 8.00 – 8.45 prezentace
8.45 základní informace, vysvětlení pravidel
9.00 zahájení závodu
9:00 – 11:00 kvalifikace – všechny kategorie najednou
11:30 finále
12:30 – 13:30 vyhlášení výsledků a ukončení závodu
Organizátor si vyhrazuje možnost změny časového plánu dle stávající
situace.
Přihlašování: Kapacita závodu je 90 přihlášených závodníků v předregistraci, která
bude spuštěna 10.11.2021, na oficiálních stránkách ČHS
https://www.horosvaz.cz/zavody-cr/prehled-zavodu-cr/kalendarzavodu-cr-2022/
Ukončení předregistrace 24.11.2021 v 8:00.
Kategorie: chlapci a dívky samostatně „U8“ ročník 2015 a mladší
„U10“ 2014 – 2013
„U12“ 2012 – 2011
„U14“ 2010 – 2009
„U16“ 2008 – 2007
„U18“ 2006 – 2005
Pravidla: Moravskoslezský gekon je závodem 3. ligy a probíhá podle pravidel,
která určí pořadatel.
Soutěží se v lezení na obtížnost, všechny kategorie lezou s horním
jištěním.
Kvalifikace: 2 cesty pro každou kategorii
Finále: 1 cesta (do finále postupuje 8 závodníků v každé kategorii)
Vyhodnocovat se budou pouze první 3 místa ve všech kategoriích.
Různé: Vybavení – sedací úvazek, lezečky, boty do tělocvičny, svačiny a pití.
V prostorách školy není možnost zakoupit občerstvení.
Ostatní:
„Všichni závodníci i doprovod, musí dodržet platná opatření stanovená MZ ČR, nyní je to
potvrzení čestného prohlášení o ukončeném očkování, testu či prodělání onemocnění Covid19.“
Souhlas závodníků:
„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS, Pořadatel nebo jeho
smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy
závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo
zveřejňováním“.
Souhlas diváků:
„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících
souhlasí s tím, aby ČHS, Pořadatel nebo jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem
či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval
zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Informace: Adéla Zapletalová, tel. 603 496 382, e-mail: adela.zapletalova@centrum.cz

https://www.horosvaz.cz/res/archive/473/077272.pdf