Datum konání:  1. 4. 2023

Organizátor: Středisko volného času Rýmařov a HO Tj Rýmařov

Registrace závodníků: max kapacita je 80 závodníků

Prezence: 8:00 – 8:45

Začátek závodu: 9:00 

Vyhodnocení závodu: cca 13:00

Kategorie: chlapci a dívky samostatně

„U8“ 2016 a mladší
„U10“ 2015 – 2014
„U12“ 2013 – 2012
„U14“ 2011 – 2010
„U16“ 2009 – 2008

Startovné: 80 Kč / závodník

Pravidla: Moravskoslezský gekon je závodem 3 kategorie a probíhá podle pravidel, která určí pořadatel. (Není potřeba potvrzení doktora a podobně.)
Soutěží se v lezení na obtížnost, všechny kategorie lezou s horním jištěním.

Kvalifikace: 3 cesty pro každou kategorii (při shodném počtu bodů se leze finálová cesta)

Vyhodnocení: První 3 v kategorii jsou odměněny věcnými cenami, diplomem a medailí. Ostatní závodníci drobnějšími cenami.

Různé: Vybavení sedací úvazek, lezečky, boty do tělocvičny, svačiny a pití. (lezecké vybavení je možno zapůjčit na místě)
V prostorách SVČ není možnost zakoupit občerstvení.
„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby pořadatel nebo jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.

Adresa: Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, Rýmařov, 795 01

Kontakt: Jakub Vala – grafika.svc@seznam.cz

Sponzoři a  partneři závodu:

 

  

 

 

 

 

 

Napsat komentář